Vertikální pahýl
Charakteristika

Používá se v napájecích obvodech pro stejnosměrné oddělení aktivních prvků nebo jako přizpůsobovací obvod.

Vlastnosti

Vertikální pahýl se přibližně chová jako sériově zapojený úsek vedení typu paralell plates s otevřeným koncem. Pro délku pahýlu 1/4 lambda se otevřený konec transformuje do místa paty pahýlu jako zkrat (1. sériová rezonance) a energie je přenášena s malými ztrátami. Naopak pro pahýl 1/2 lambda se otevřený konec přetransformuje opět jako otevřený konec a struktura vyzařuje (1. paralelní rezonance).

Animace:

Propustný režim (1. sériová rezonance) - E

Propustný režim (1. sériová rezonance) - H

Zádržný režim (1. paralelní rezonance) - E

Zádržný režim (1. paralelní rezonance) - H

Vyzařovací diagram na kmitočtu 1. paralelní rezonance.

 

 

 

Výhody

Vertikální pahýl umožňuje realizovat relativně širokopásmovou sériovou kapacitu s menším průchozím útlumem ve srovnání s interdigitálním kapacitorem.
 

 

Nevýhody

Pro kmitočty nad 1. seriovou rezonanci vyzařuje - otevřená struktura, problémy s pouzdřením obvodu.