VIP dělič výkonu
Charakteristika

Kolmý přechod Parallel Plate vedení na dvojici mikropáskových vedení tvoří širokopásmový dělič výkonu.

Vlastnosti

Širokopásmová komponenta poskytuje v pásmu 0-30 GHz dva signály v protifázi, přičemž činitel odrazu na vstupu je v celém kmitočtovém pásmu lepší než -20 dB. Optimální kombinace jsou substráty se stejnou permitivitou a s vertikálním substrátem 2 krát tlustším než základní substrát. Obvodově lze dělič přirovnat k transformátoru s uzemněnou střední odbočkou, viz rozložení vektorového elektrického pole.

Animace:

Rozložení pole - E (v řezu)

 

Výhody

Extrémně širokopásmový dělič výkonu s protifázovými výstupy. 

 

Nevýhody

Prostorová konstrukce vyžaduje přesnou montáž.