ÚVOD

Cílem projektu je zavedení kvalitativně nové pomůcky do výuky a to v maximálním možném rozsahu celého studia, tj. od masově vyučovaných předmětů  základní etapy, až po specializované předměty inženýrské etapy. Uveďme např. Teorie elektromagnetického pole I a II, Antény a šíření vln I a II, Planární mikrovlnné obvody, Aktivní mikrovlnné obvody, atd. Výstupem projektu je toto  výukové CD, které obsahuje kolekci animací základní popis dané komponenty. Vybrané mikrovlnné obvody byly realizovány a změřeny.

 

Autoři

 

 

Doporučení:

Animace jsou tvořeny animovanými gify (*.gif). Pro jejich prohlížení je nutné si nainstalovat program Quick Time. Díky němu je možné animace průběžně zastavovat a obousměrně krokovat.