(lambda) g délka vlny na vedení
TEM vlna transversálně elektromagnetická vlna
w šířka mikropásku
h tloušťka substrátu
t tloušťka pokovení
(epsilon) r relativní permitivita
(epsilon) ef efektivní permitivita
vf fázová rychlost
Zv vlnová impedance
(beta) c útlum způsobený ztrátami ve vodičích
(beta) d útlum způsobený ztrátami v dielektriku
s šířka štěrbiny
Zvo impedance lichého vidu
Zve impedance sudého vidu