Štěrbinové vedení
Charakteristika

Jedná se o typ planárního vedení. Toto vedení je, stejně jako koplanární trojvodičové vedení,  tvořeno jednostranně pokoveným pokoveným dielektrikem.

Vlastnosti

Na animacích jsou znázorněny E vektory a na ně kolmé vektory H.

Příčný řez:

 

Dominantní vid - E

Dominantní vid - H

 

 

Kolmý řez:

Dominantní  - E

Dominantní - H

Zoom: Dominantní - E

Zoom: Dominantní - H

V animaci H složek dominantního vidu je patrná složka pole ve směru osy z (zejména ve výřezu).

 

 

Výhody

-jednoduchá konstrukce

-snadná realizace

-snadná montáž paralelních prvků

 

 

Nevýhody

-vyzařování