Patch
Charakteristika

První zmínky o mikropáskových anténách se v literatuře začaly objevovat počátkem 50. let minulého století. Tehdy totiž začala vznikat potřeba vyrobit plošné antény, které by dobře kopírovaly povrch letadel a jiné vojenské techniky. Až později došlo k rozšíření aplikací do oblasti civilní, a to zejména do oblasti komunikací.

Vlastnosti

 Patch = záplata, flek, skvrna

PATCH (pásková) anténa je jedním ze dvou typů GPS antén, které se používají u ručních GPS přijímačů. PATCH antény jsou díky svým miniaturním rozměrům obvykle použity u menších, ručních GPS přijímačů a většiny externích antén.

 

Ideální poloha PATCH antény je ve vodorovné poloze. Anténa velice dobře přijímá signály, které na anténu dopadají svisle, naopak nepřijímá signály, které se šíří po horizontu. Pokud je anténa umístěna ve správné poloze, dokáže díky této vlastnosti lépe odfiltrovat rušivé, horizontální signály, které se nad horizontem lámou a jsou zdrojem nepřesností. Pokud je anténa umístěna ve svislé poloze, dochází naopak k odfiltrování signálů šířících se shora dolů.

Anténa "patch" je tvořena vodivou plochou, která je dielektrikem oddělena od zemnící vodivé roviny. Jako dielektrikum se často používá materiál oboustranné desky plošných spojů. Rezonuje, má-li každý okraj délku l/2. Rovněž se používá kulatá vodivá plocha s poloměrem 0,3 l. Anténa se napájí malým otvorem v zemnící rovině.

Provoz a pokrytí nezávisí na tom, pracuje-li anténa jako vysílací nebo přijímací, její parametry (vyzařovací charakteristiky, zisk, impedance, atd.) se v obou režimech neliší. U výkonných vysílačů je ovšem nutno anténu konstruovat tak, aby snesla odpovídající proudy.

 

Animace:

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

 

 

 

Výhody

Malé rozměry, snadná realizace.
 

 

Nevýhody

Velmi malá impedanční šířka pásma. Ta se u klasických mikropáskových antén pohybuje jen okolo 2 až 3% a u mikropáskových antén se štěrbinovým buzením okolo 4 až 6%. Důvodem malé šířky pásma je vysoký činitel jakosti běžně používaných zářičů. Ty se totiž chovají jako rezonátory s  činitelem jakosti v řádu několika desítek.