Titulní stránka

 1. Úvod
 2. Mikrovlnná vedení
    a) vlnovod
    b) koaxiální vedení
    c) mikropáskové vedení
    d) koplanární trojvodičové vedení
    e) štěrbinové vedení

 3. Mikrovlnné obvody
    a) směrové vazební členy
          i) magické T
         ii) mikropásková odbočnice
        iii) příčkový hybridní člen
        iv) kruhová odbočnice bez invertoru
    b) děliče výkonu
          i) jednoduchý Wilkinson
   c) mikrovlnné součástky
          i) interdigitální kapacitor
         ii) spirální induktor
  4. 3-D struktury
 
  a) vertikální pahýl
   b) VIP odbočnice
   c) VIP dělič výkonu
 5. Rezonátory
 
  a) dielektrický
   b) mikropáskový
   c) dutinový
  6. Přechody mezi vedeními
   a) symetrický koax - mikropásek
   b) excentrický koax - mikropásek
   c) koaxiální vedení - vlnovod
 7. Antény

   a) dipól
   b) patch
   c) anténní řada
   d) šroubovicová anténa
   e) s dielektrickým rezonátorem
   f) trychtýřová anténa
 
8. Anizotropní prostředí
  
a) cirkulátor
   b) izolátor

  Seznam použitých symbolů
   O autorech
   ČKD

    Fotogalerie