Mikropáskové vedení
Charakteristika

Jedná se o základní typ planárního vedení. Toto je tvořeno oboustranně pokoveným pokoveným dielektrikem. Jedna strana tvoří zemní plochu, druhá vlastní vedení. V prvním přiblížení si ho můžeme představit jako rozříznuté a rozrolované koaxiální vedení. 

Vlastnosti
Nad horní plochou substrátu v okolí mikropásku je značné rozptylové pole

Příčná nehomogennost vedení znemožňuje šíření TEM vlny, ani čisté TM a TE vlny. Ez, Hz ą 0, hybridní vln HEM

Na nízkých kmitočtech, kde jsou příčné rozměry mikropásku  << lg, v dielektriku, je Ez << Ey a Hz << Hx. Pole lze aproximovat vlnou  kvazi TEM

 

Příčný řez:

Quasi TEM-E

Quasi TEM - H

Na animacích jsou znázorněny E vektory a na ně kolmé vektory H. U vidu QTEM je patrné, že se energie šíří v okolí mikropásku, kde je rovnoměrně rozložena.

 

Podélný řez:

Quasi TEM - E

Quasi TEM - H

 

 

Kolmý řez:

Quasi TEM - E

Quasi TEM - H

 

 

 

Výhody

-jednoduchá konstrukce

-snadná realizace

-snadné navázání sériových elementů

 

 

Nevýhody

montáž prokovek pro paralelně zapojené prvky.