Magické T
Charakteristika

Jedná se o vlnovodnou směrovou odbočnici 3. typu. Vstupující signál se děli na polovinu a dvěma větvemi vystupuje ven.

Vlastnosti

 Na animacích jsou znázorněny E vektory a na ně kolmé vektory H.

 

Příčné řezy - brána 1:

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

 

Příčné řezy - brána 2:

Buzení do brány 2 - E

Buzení do brány 2 - H

Buzení do brány 2 - E

Buzení do brány 2 - H

Buzení do brány 2 - E

Buzení do brány 2 - H

 

Příčné řezy - brána 4:

Buzení do brány 4 - E

Buzení do brány 4 - H

Buzení do brány 4 - E

Buzení do brány 4 - H

Buzení do brány 4 - E

Buzení do brány 4 - H

 

 

 

Výhody

Vysoká hodnota izolace, odolnost proti rušení, mechanická odolnost.
 

 

Nevýhody

Nevýhodou vlnovodné techniky je značně drahá výroba oproti mikrovlnné integrované technologii (např. mikropáskovému vedení), protože svoji podstatou vyžaduje komplikovanou výrobu jednotlivých obvodů. Vlnovodná technika není ideální pro sériovou výrobu, avšak pro své vynikající elektrické parametry (minimální útlum a maximální přenášený výkon) se hodí pro realizaci obvodů pro extrémně náročné aplikace, kde cena není rozhodujícím parametrem.