Mikropáskový rezonátor
Charakteristika

Mikropáskový prstencový rezonátor se používá jako planární filtr.

Vlastnosti

 Na animacích jsou znázorněny E vektory pro propustné a zádržné pásmo. V zádržném režimu filtr pracuje jako odrazný.

 

Příčné řezy - brána 1:

Propustný režim

Zádržný režim

 

 

 

Výhody

Nízké výrobní náklady.
 

 

Nevýhody

Velké rozměry.