Koaxiální vedení
Charakteristika

Koaxiální vedení je velmi často používáno (nejen) pro realizaci různých typů mikrovlnných obvodů a vyrábí se v celé řadě velikostí (s příčnými rozměry od desetin milimetru až po desítky centimetrů). Je to nejvíce rozšířený typ vedení. Nalezneme ho téměř v každé domácnosti, v televizním kabelovém rozvodu, v řadě počítačových sítí, atd. 

Vlastnosti

Na tomto vedení dochází k šíření "čistého" vidu TEM (ten je samozřejmě možný jen u ideálního bezeztrátového dielektrika). Na následujících obrázcích jsou zachyceny animace některých ze základních rozložení polí. A to jak v příčných řezech, tak i v řezech podélných.

 

Příčné řezy:

TEM E

TE E

TEM H

TE H

Na animacích jsou znázorněny E vektory a na ně kolmé vektory H. U vidu TEM je patrné, že se energie šíří v okolí středního vodiče, kde je rovnoměrně rozložena. Oproti tomu u vidu TE je energie kumulována do dvou oblastí.

 

Podélné řezy:

TEM E

TE E

TEM H

TE H

 

 

 

 

Výhody

Výhodou oproti vlnovodu je ovšem možnost přenášet celé frekvenční spektrum včetně stejnosměrné složky, flexibilita, relativně snadná výroba.
 

 

Nevýhody

Nutno počítat s vyšším útlumem, než například u vlnovodu. Nelze přenášet tak velkém výkony jako u vlnovodu.