Izolátor
Charakteristika

Jedná se o vlnovodnou součástku mající v jednom směru zanedbatelný a v druhém vysoký útlum. Používá se například pro oddělení generátoru od měřeného objektu tj. pro potlačení odražené vlny.

Vlastnosti

Izolátor vykazuje směrové vlastnosti díky feritu (žlutá tyčinka uprostřed). Ferit je magnetován statickým polem ve směru osy izolátoru. Magnetovaný ferit se chová jako gyrotropní prostředí. 

Animace:

Průchod - Ex

Izolace - Ex

Průchod - Ey

Izolace - Ey

Průchod - Poyntingův vektor

Izolace - Poyntingův vektor

 

 

 

Výhody

Vysoká hodnota izolace cca 30 - 40 dB, velké přenášené výkony.
 

 

Nevýhody

Úzké kmitočtové pásmo, konstrukce vyžaduje externí permanentní magnet, velká hmotnost.