Interdigitální kapacitor
Charakteristika

Používá se pro realizaci sériové kapacity.

 

 

Vlastnosti

Několikaprstová vazba zajišťuje těsnou vazbu elektromagnetického pole. 

Animace:

Pásmová propust - E

Pásmová zádrž - E

 

 

 

Výhody

Kompatibilní s planární technologií.
 

 

Nevýhody

Rezonanční charakter..