Spirální induktor
Charakteristika

Používá se jako diskrétní indukčnost v napájecích obvodech mikrovlnných monolitických integrovaných obvodů.

Vlastnosti

Spirální induktor v mikropáskové struktuře lze použít pouze do kmitočtu, kde se neuplatňují parazitní rezonance vlivem mezizávitové kapacity.

Animace:

Propustný režim - E

Zádržný režim - E

Propustný režim - J

Propustný režim - J

 

 

 

Výhody

Kompatibilita s planárními obvody, dostupné modely.
 

 

Nevýhody

Parazitní rezonance.