Dielektrický rezonátor
Charakteristika

Disk z dielektrického materiálu s nízkými ztrátami navázaný na mikropáskové vedení se používá v konstrukcích relativně stabilních mikrovlnných oscilátorů. Můžete jej například nalézt ve vnější jednotce-konvertoru satelitní televize.

Vlastnosti

 Dielektrický rezonátor navázaný na mikropáskové vedení se chová jako paralelní rezonanční obvod zapojený do série, viz graf amplitudy s-parametrů. Rezonanční kmitočet spolu s činitelem jakosti lze jemně doladit kovovým terčíkem umístěným nad rezonátorem.

Animace - řezy:

Řez v rovině xz - E

Řez v rovině xz - H

Řez v rovině xy - E

Řez v rovině xy - H

 

 

Výhody

Vysoký činitel jakosti, malé rozměry.

 

Nevýhody

Vyzařuje do prostoru (využívá se naopak u DR antény), teplotní závislost rezonančního kmitočtu.