Dipól
Charakteristika

Co to tedy vlastně je ta anténa? Lze ji definovat jako transformátor zajišťující přeměnu energie elektromagnetické vlny na energii, která je po vedení dodána k přijímači (v případě vysílací antény je tomu samozřejmě naopak). Počet, rozměry a způsob umístění prvků na anténě předurčuje její chování při příjmu a selekci vf signálu. Elektromagnetické vlny, které k anténě přicházejí, představují nejekonomičtější způsob přenosu informace na dálku (Jára da Cimrman kdysi Marconimu velmi dobře poradil, zapomenout však nesmíme ani na zásluhy A.S. Popova či Maxwella).

Dipólová anténa je jedním z nejčastějších zářičů.

Skládá se z přímého vodiče, který je v určitém místě přerušen, aby mohl být napájen z přenosového vedení nebo přímo z generátoru. Je-li napáječ uprostřed, hovoříme o symetrickém dipólu, jinak je dipól asymetrický. Pokud ramena dipólu jsou velmi krátká v porovnání s vlnovou délkou, jedná se o infinitezimální nebo Hertzův dipól. Častější jsou však tzv. resonanční dipóly, zejména dipóly, jejichž délka 2 l  je rovna l/2.

Vlastnosti

 Elementárním elektrickým zářičem (vyzařujícím dipólem) je přímý úsek vodiče dl s harmonickým proudem I. Vztah mezi dipólovým momentem (harmonickým) a elementem s proudem určíme z definice proudu   , nebo pro fázory I = jwQ.

 

Animace:

E

H

J

Poyntingův vektor

Vyzařovací charakteristika

 

 

 

Výhody

Jednoduchá konstrukce, všesměrovost vhodný napáječ pro anténní řady.
 

 

Nevýhody

Malý zisk