Trojvodičové koplanární vedení
Charakteristika

Jedná se o typ planárního vedení. Narozdíl od mikropáskového vedení  je tvořeno jednostranně pokoveným pokoveným dielektrikem. Středový pásek tvoří vlastní vedení, za štěrbinami se nalézají zemní plochy. Tento typ vedení se často používá při realizaci MMIC (doplněn zemní rovinou).

Vlastnosti

Na animacích jsou znázorněny E vektory a na ně kolmé vektory H.

 

Příčné řezy:

 

Dominantní vid - E

Dominantní vid - H

Štěrbinový vid - E

Štěrbinový vid - H

 

 

Kolmý řez:

Dominantní  - E

Dominantní - H

Dominantní - E

Dominantní - H

 

 

Výhody

-jednoduchá konstrukce

-snadná realizace

-snadné navázání paralelních i sériových prvků

 

 

Nevýhody

-vyzařování