Přechod mezi koaxiálním vedením a vlnovodem
Charakteristika

Tento obvod se používá k buzení vln ve vlnovodech.

Vlastnosti

 

Animace:

E

H

Poyntingův vektor

 

 

 

Výhody

Jednoduchá konstrukce.
 

 

Nevýhody

Relativně úzkopásmová konstrukce.