Přechod: excentrické koaxiální vedení - mikropásek
Charakteristika

Používá se pro připojení koaxiálních kabelů na pouzdřený planární mikrovlnný obvod.

Vlastnosti

 Grafické znázornění s-parametrů tohoto přechodu. Přechod panelového koaxiálního konektoru SMA (žlutý) přes stěnu kovové krabičky (šedivá) na mikropáskové vedení se chová jako dolní propust. Vyosením koaxiálního vedení a zkrácením středního vodiče lze zlepšit činitele odrazu tohoto přechodu.

 

Příčné řezy - brána 1:

Buzení do koaxiálního vedení - Poyntingův vektor

Buzení do mikropáskového vedení - Poyntingův vektor

Buzení do koaxiálního vedení - E

 

 

 

Výhody

Jednoduchá konstrukce.
 

 

Nevýhody

Vyžaduje přesnou montáž.