Často Kladené Dotazy


Vlnovod

Otázka:         Proč není rozložení magnetického pole u podélného řezu yz homogenní po celé délce vlnovodu?

Odpověď:    Magnetické pole v okolí ústí vlnovodu je deformováno přítomností vyšších vidů. V místě buzení vlnonovodu se kromě dominantního vidu vybudí také vyšší vidy, pro které je vlnovod podkritický a proto zasahují pouze částečně do ústí vlnovodu. Jejich energie exponenciálně ubývá se vzdáleností od referenční roviny portu. Tento jev můžeme pozorovat také na proudovém obložení pláště vlnovodu.


Koaxiální vedení

Otázka:         Jak je přibližně dlouhý zobrazovaný úsek koaxiálního vedení vzhledem k vlnové délce?

Odpověď:    Přibližně 3/2 vlnové délky.    

Otázka:        Od jakého kmitočtu se začne šířit vlnovodný vid TE11?

Odpověď: 

  


Třívodičové koplanární vedení

Otázka:        Jak se v praxi zabrání šíření štěrbinového vidu?

Odpověď:     K potlačení štěrbinového vidu je třeba zajistit stejný potenciál pravého a levého zemního pokovení. Obě vodivé poloroviny zkratujeme pomocí tzv. "airbridge". 


Štěrbinové vedení

Otázka:       Jak se vybudí vlna na štěrbinovém vedení? 

Odpověď:    Například pomocí přechodu z mikropáskového vedení.


Mikropásková odbočnice

Otázka:        Jak je  dlouhý úsek vázaného mikropáskového vedení vzhledem k vlnové délce?

Odpověď:    1/4.

Otázka:        Je možné měnit směrové vlastnosti odbočnice pomocí délky vázaného vedení?

Odpověď:    Ano. Například 3/4 úsek způsobí záměnu izolačního ramene s odbočením.


Příčkový hybridní člen

Otázka:        Proč se energie přenáší do brány 3 a ne do brány 2, když elektrická vzdálenost obou bran (2,3) od budící brány 1 je stejná a to buď 1/4 nebo 3/4 lambda?

Odpověď:    Důvodem je odlišná impedance úseků vedení. Brána 3 je s bránou 1 propojena úsekem vedení 1/4 lambda s impedancí Zv/0.707 narozdíl od brány 2, která je spojena s bránou 1 úsekem vedení 1/4 lambda, avšak s impedancí Zv. Podobně je tomu s ostatními úseky vedení.


Wilkinsnův dělič

 Otázka:        Proč Wilkinsnův dělič vzájemně izoluje výstupní brány?

Odpověď:    Část výkonu se odvede vstupní bránou a zbytek se pohltí v rezistoru, protože délka dráhy z jednoho výstupu na druhý je 1/2 lambda a na vývodech rezistoru vznikne rozdílový potenciál. Podmínkou správné funkce je, že délka rezistoru musí být zanedbatelná vůči vlnové délce na vedení.