Cirkulátor
Charakteristika

Jedná se o nereciproký vazební člen, využívající pro svou činnost anizotropního prostředí. Pouřívá se např. v radarových systémech pro rozdělení vysílaného a přijímaného signálu. 

Vlastnosti

Cirkulátor vykazuje směrové vlastnosti díky feritu (fialový terčík uprostřed). Ferit je magnetován statickým polem ve směru osy izolátoru. Magnetovaný ferit se chová jako gyrotropní prostředí. Cirkulátor přenáší energii z budící brány do brány po směru hodinových ručiček, v opačném směru izoluje.Tímto způsobem lze oddělit odchozí a příchozí elektromagnetickou vlnu tak, ze na první bránu se připojí anténa a na zbylé dvě vysílač s přijímačem.

 

Příčné řezy - brána 1:

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

Buzení do brány 1 - E

Buzení do brány 1 - H

Buzení do brány 1 - S

 

 

 

Výhody

Vysoká hodnota izolace, velké přenášené výkony.
 

 

Nevýhody

Úzké kmitočtové pásmo, konstrukce vyžaduje externí permanentní magnet, velká hmotnost.