Karel HOFFMANN, Prof. Ing. CSc., (*1951) absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze 1975. V současné době pracuje jako profesor na Katedře elektromagnetického pole ČVUT v Praze. Přednáší předměty Planární mikrovlnné obvody, Aktivní mikrovlnné obvody Mikrovlnné měřící metody. Oblastí jeho vědeckého zájmu je přesné mikrovlnné měření. Je autorem nebo spoluautorem více jak 40 příspěvků v odborných časopisech a sbornících konferencí v tuzemsku a zahraničí.


Vratislav SOKOL, Ing., (*1973) absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze 2000. V současné době působí jako interní doktorand na Katedře elektromagnetického pole ČVUT v Praze. V roce 2002 strávil 3 měsíce na universitě Tor Vergata v Římě, kde se věnoval nízkozkreslujícím výkonovým zesilovačům tvořeným technologií MMIC. Oblastí jeho zájmu je tvorba náhradních obvodu 3D struktur.


Jiří VAJTR, Ing., (*1976) absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze 2001. V současné době působí jako interní doktorand na Katedře elektromagnetického pole ČVUT v Praze. Během svého studia se zabývá návrhem, analýzou, optimalizací a výrobou mikrovlnných struktur.