Anténní řada
Charakteristika

Anténní řada je tvořena minimálně dvěma prvky.

Vlastnosti

 Anténní řada je řadovou soustavou dipólů s podélným vyzařováním, jejíž alespoň jeden prvek je galvanicky napájen (aktivní prvek). Ostatní prvky mohou být nenapájeny. Nenapájené prvky se dělí na reflektory a direktory. Aktivním prvkem je symetrický dipól (nebo dipól skládaný), který většinou pracuje ve čtvrtvlnné rezonanci. Pasivní prvky jsou tvořeny dipóly bez napájecí štěrbiny. Jeden pasivní prvek, jehož délka je větší než délka aktivního prvku a jenž je umístěn vzadu, hraje roli reflektoru. Ostatní pasivní prvky, které jsou kratší než aktivní prvek a které jsou umístěny vpředu, jsou tzv. direktory.

 

Animace:

Soufázové napájení

Napájení posunuté o 45°

Napájení posunuté o 90°

 

Soufázové napájení

Napájení posunuté o 45°

Napájení posunuté o 90°

 

 

 

Výhody

Dle počtu direktorů bývá zisk antény v rozmezí od 10 do 15 dB. Délky pasivních prvků vzhledem k délce aktivního prvku však nejsou zvoleny náhodně. Velká Směrovost, možnost tvarování vyzařovací charakteristiky.
 

 

Nevýhody

Složitější napájecí obvody (řízení amplitudy a fáze), relativně velké rozměry.